Zespół Szkół nr 55
01-651 Warszawa
ul.Gwiaździsta 35
tel/fax: 833 02 58
email: sekretariatzs55@maczek.pl.pl

Dyżury dla rodziców:
Dyrektor Anna Pawłowska
wtorek 8.00-9.00
środa 16.00-17.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wicedyrektor Jolanta Hinch
poniedziałek-piątek 7.30-8.30
czwartek 16.00-17.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wicedyrektor Marcin Brzostek
poniedziałek-piątek 7.30-8.30
wtorek 16.00-17.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Pedagog Joanna Stelmaszczyk
poniedziałek-piątek 9.30 - 13.30
wtorek i czwartek 13.30 – 14.30 - indywidualne konsultacje doradztwa zawodowego (KN)

Kontakt w sprawach
związanych ze stroną:

email: jasieksurf@op.pl
gimnazjum
liceum

statut (październik 2014)
program wychowawczy
program profilaktyki
program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
ocena zachowania
kontrakt

Ubezpieczenie InterRisk
warunki ubezpieczenia


Regulamin rekrutacji Gimnazjum.
Regulamin rekrutacji Liceum.

Jak się dostać do LO
Poradnik dla rodzicówZajęcia dodatkowe
wykaz zajęć LO i Gim

Zwolnienia i sks
WF uczeń niepełnoletni
WF uczeń pełnoletni LO
WF uczeń gimnazjum

SKS

Podręczniki 2014-2015
opublikowano 10.06.2014

gimnazjum
liceum - kl. 1.
liceum - kl. 2.
liceum - kl. 3.

Matura 2014
tematy na maturę z j. polskiego


Kalendarz
roku szkolnego 2014/2015

Projekty gimnazjalne
klasy 3 rok 2013/2014


posłuchaj.

generał Stanisław Maczek.

budynku naszej szkoły.

ze szkołą.